Anh chị cần download toàn bộ video về máy để lưu trữ. Sau ngày 5/29/2023, link sẽ tự động khóa, trường hợp mất dữ liệu không thể khôi phục do anh chị không download, 3M sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào

Link download (áp dụng cho máy tính): Nhấn vào đây để download

Nhấn vào đây để xem hướng dẫn download

David & Elina Teaser Video

David & Elina Highlight Video

David & Elina Full Video