ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUAY

Người quay không dựng – người dựng không quay vì vậy đôi khi nhân viên quay không nhận ra được các thiếu sót trong quá trình làm việc. Rất mong các bạn editor sau mỗi đám dựng hoàn thành file đánh giá để các bạn quay nắm được những chỗ sai sót cần cải thiện.

Điều này sẽ giúp cho chất lượng quay tốt hơn, việc dựng film của các các bạn trong tương lai cũng thuận tiện hơn trong quá trình xử lý source và lọc source