Phiếu yêu cầu thanh toán

Nhân viên lập phiếu yêu cầu thanh toán cần kiểm tra thông tin tài khoản nhận thanh toán đảm bảo chính xác. Việc nhập sai thông tin gây mất tiền nhân viên nhập phiếu sẽ chịu trách nhiệm.

Edit Pre-wedding

In album PSC (80.000/ 1 layout)