ĐIỀU KHOẢN GIAO HÌNH RAW

1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý. Vì vậy sẽ bao gồm các hình rác (bố cục không đẹp, hình chụp test ánh sáng, test góc máy, biểu cảm không đẹp,…)

2. Hình raw chưa qua xử lý sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình raw lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực hiện. Vì vậy, khách hàng tuyệt đối không được upload hình raw chưa edit lên mạng (Facebook, Instagram, các mạng xã hội khác,…) Nếu vi phạm, khách hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí tổn thất uy tín của 3M

3. Link có thời hạn đến ngày 1.1.2023, sau ngày này link sẽ tự động xóa

Nhấn vào link kết dưới đây để xem hình