ĐIỀU KHOẢN GIAO HÌNH RAW

1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý. Link bao gồm tất cả hình chụp trong ngày cưới, vì vậy, bên cạnh những hình đẹp được chọn để edit sẽ bao gồm các hình rác (biểu cảm chưa đẹp, hình cháy sáng/tối, hình chụp test,…)

2. Hình chưa qua xử lý sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa xử lý lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực hiện. Vì vậy,khách hàng tuyệt đối không được upload hình chưa edit lên mạng (Facebook, Instagram, các mạng xã hội khác,…) Nếu vi phạm, khách hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí tổn thất uy tín của 3M

3. Ngoài các hình 3M đã chọn và edit, nếu anh chị cần edit thêm hình nào, vui lòng nhắn cho Byn mã hình

4. Link có thời hạn đến ngày 2.1.2023, sau đó sẽ tự động xóa

Bấm vào đây để xem hình