ĐIỀU KHOẢN GIAO HÌNH RAW

1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý

2. Hình chưa qua xử lý sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa xử lý lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực hiện. Vì vậy, khách hàng tuyệt đối không được upload hình chưa edit lên mạng (Facebook, Instagram, các mạng xã hội khác,…) Nếu vi phạm, khách hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí tổn thất uy tín của 3M

3. Link có thời hạn đến ngày 1.1.2023, sau ngày này link sẽ tự động khóa và xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống, dữ liệu đã xóa sẽ không thể khôi phục được. Anh chị cần download hình về máy tính riêng để lưu trữ trước ngày 1.1.2023.

Link download (áp dụng cho máy tính): Nhấn vào đây để download

Nhấn vào đây để xem hướng dẫn download

Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.